Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TOLYTIN.jpg

TỔ VẬT LÝ – TIN HỌC: MẠNH VỀ LƯỢNG, TINH VỀ CHẤT

 Tổ ghép của Hai bộ môn: Vật lý và Tin học

Nhiệm vụ chuyên môn: Giảng dạy các bộ môn: Vật lý; Tin học; Công nghệ.

Tổ chuyên môn Vật lý – Tin học gồm 11 thành viên (3 Giáo viên Tin học và 8 giáo viên môn Vật lý)

Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Đình Nhu – Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 1985;

TT

Họ Và tên

Trình độ CM

Chức vụ

         Chi chú        

1

Nguyễn Đình Nhu

ĐH Sư phạm

Tổ trưởng

2

Văn Thị Phương Hồng

ĐH sư phạm

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Hòa

ĐH Sư phạm

Giáo viên

 

4

Trần Thị Hồng Nhi

ĐH Sư phạm

Giáo viên

5

Lê Thị Lan Anh

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Đảng viên

6

Nguyễn Hoàng Mỹ

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Thư ký hội đồng

7

Phạm Thị Thùy Dương

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Đảng viên

8

Phan Khắc Lan

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Đảng viên

9

Đặng Thị Mỹ Trinh

ĐH Sư phạm

Giáo viên

P. Bí thư đoàn trường

10

Trần Văn Trung

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Đảng viên

11

Lê Thị Minh Thương

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Đảng viên

 Các thành viên của tổ năng động, nhiệt tình; ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tổ Vật lý – Tin học còn là một trong những tổ có rất nhiều đóng góp cho các hoạt động giáo dục của Nhà trường.