BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DẠY THÊM
30/08/2013 11:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

download MAU_DANG_KY_DAY_THEM.zip(23,23KB)

DANH MỤC BIỂU MẪU HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP

DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Đính kèm Hướng dẫn số 1142/SGD-GDTrH ngày 19tháng 7 năm 2013

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông)1. Mẫu 1B – Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

2. Mẫu 2B – Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

3. Mẫu 3B – Đơn đăng ký dạy thêm (dành cho người không đang công tác tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập);

4. Mẫu 4B – Đơn đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường (dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập);

5. Mẫu 5B – Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm.