THỜI GIAN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2017
06/07/2017 15:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

- Từ ngày 9/7 đến 11/7/2017: Thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

- Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 25/7/2017: Điều chỉnh nguyện vọng chính thức.