Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Là tổ chuyên môn được ghép bởi Ba bộ môn: Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; gồm có 6 thành viên; tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Oanh – chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; luôn thể hiện rõ vai trò đi đầu trong chuyên môn của tổ.

Các thành viên:

TT

Họ Và tên

Trình độ CM

Chức vụ

         Chi chú        

1

Nguyễn Thị Kim Oanh

ĐH Sư phạm

Tổ trưởng

Đảng viên

2

Mai Văn Dũng

Thạc sĩ

Giáo viên

Đảng viên

3

Trần Minh Bình

ĐH Sư phạm

Giáo viên

 

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

ĐH Sư phạm

Giáo viên

5

Đặng Thành Nhơn

ĐH Sư phạm

Giáo viên

 

6

Nguyễn Thị Quý

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Thành tích đạt được những năm gần đây:

1.      Thành tích của Giáo viên:

-         Năm học 2015- 2016: đạt 2 giải nhì cuộc thi Tích hợp liên môn cấp tỉnh

-         Năm học 2016- 2017:

+ Ba giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

+ Một Giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2.      Học sinh.

-         Năm học 2014- 2015: 01 huy chương đồng Olimpic 30-4 cấp Khu vực.

-         Năm học 2015- 2016:  01 giải Ba HSG cấp Tỉnh, 01 huy chương đồng Olimpic 30-4 cấp Khu vực.

-         Năm học 2016- 2017:  01 giải khuyến khích HSG cấp Tỉnh; 02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc Olimpic 30-4 cấp Khu vực.