Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thầy cô của tổ Ngữ văn đã cõng con chữ đi qua những tháng ngày gian khó. Để cho đi. Để gieo hạt. Để ươm mầm trên một miền quê còn khát chữ.

Sau bốn mươi năm, trường lớn mạnh hơn nhiều. Bao thế hệ học trò đã thành người và thành đạt. Cùng với sự phát triển của đất nước, cuộc sống của mỗi người giờ cũng đã đổi thay theo chiều hướng đi lên…

           Nhưng tôi tin- như đã từng tin: thời gian sống cùng tổ Ngữ văn ở trường THPT Chu Văn An – dù ngắn -  dù dài - trong trái tim mỗi thành viên, đó vẫn là nơi “một cõi đi về”…

Các thành viên của tổ:

TT

Họ Và tên

Trình độ CM

Chức vụ

         Chi chú        

1

Phan Thị Phương Lan

ĐH Sư phạm

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thu Hồng

ĐH sư phạm

Giáo viên

3

Vũ Thị Chúc

Thạc sĩ

Giáo viên

 

4

Nguyễn Thị Hồng

ĐH Sư phạm

Giáo viên

5

Lê Thị Thùy Dương

ĐH Sư phạm

Giáo viên

Đảng viên

6

Ngô Thị Thu Hằng

ĐH Sư phạm

Giáo viên