Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Năm học 2015- 2016, do yêu cầu chuyên môn của Nhà trường mà những giáo viên dạy bộ môn Thể dục, An ninh quốc phòng được tách ra từ tổ Lý -Tin -Thể dục -An ninh quốc phòng và chính thức mang tên gọi mới: Tổ Thể dục - An ninh quốc phòng. Tổ chuyên môn mới với 4 thầy cô giáo là những thầy cô có tinh thần trách nhiệm cao.

Các thành viên:

TT

Họ Và tên

Trình độ CM

Chức vụ

         Chi chú        

1

Nguyễn Hiếu

ĐH Sư phạm

Tổ trưởng

2

Nguyễn Khắc Để

ĐH sư phạm

Giáo viên

3

Đỗ Thị Quỳnh Như

ĐH Sư phạm

Giáo viên

 

4

Võ Văn Tân

ĐH Sư phạm

Giáo viên