Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Triển khai thực hiện kế hoạch số 359/KH-SGDĐT ngày 31/03/2016 về việc triển khai các hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2016;  căn cứ công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc sử dụng đề thi đánh giá năng lực dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai chương trình Tiếng Anh đầu vào lớp 6, lớp 10 các trường phổ thông năm học 2016-2017 cụ thể như sau: - Chương trình Tiếng Anh 7 năm: dành cho các học sinh chưa học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học dưới.   - Chương trình Tiếng Anh 10 năm triển khai cho các đối tượng: + Học sinh đã học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học dưới tiếp tục học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học kế tiếp (không qua khảo sát). + Học sinh chưa học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học dưới nhưng đăng ký học chương trình Tiếng Anh 10 năm và có kết quả khảo sát năng lực Tiếng Anh đạt yêu cầu quy định.

download DE_KS_TIENG_ANH_10.rar(19,34MB)

- Đề thi năm 2016-2017

Admin