Đề thi khảo sát chọn học sinh tham gia chương trình Tiếng Anh 10 năm ĐANNQG 2020
 năm học 2016-2017
13/10/2016 15:09 (GMT+7)
Triển khai thực hiện kế hoạch số 359/KH-SGDĐT ngày 31/03/2016 về việc triển khai các hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2016;  căn cứ công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc sử dụng đề thi đánh giá năng lực dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai chương trình Tiếng Anh đầu vào lớp 6, lớp 10 các trường phổ thông năm học 2016-2017 cụ thể như sau: - Chương trình Tiếng Anh 7 năm: dành cho các học sinh chưa học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học dưới.   - Chương trình Tiếng Anh 10 năm triển khai cho các đối tượng: + Học sinh đã học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học dưới tiếp tục học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học kế tiếp (không qua khảo sát). + Học sinh chưa học chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp học dưới nhưng đăng ký học chương trình Tiếng Anh 10 năm và có kết quả khảo sát năng lực Tiếng Anh đạt yêu cầu quy định.6 công cụ soạn thảo văn bản trực tuyến tốt nhất
24/06/2011 09:56 (GMT+7)
Trao đổi công việc qua mạng ngày càng phổ biến trong giới công sở, vì vậy các công cụ soạn thảo văn bản trực tuyến ngày càng chiếm một vai trò quan trọng.