TRA CỨU

TRA CỨU

Nhằm hổ trợ tốt cho thí sinh khi làm hồ sơ cần các thông tin về mã tỉnh, mã trường, mã huyện, khu vực ưu tiên, danh mục các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh ĐăkNông theo các quyết định...

Phát động thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện”

Phát động thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện”

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm 2014 đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước.